1 procent podatku w 2011 roku

Serdecznie dziękuję za wsparcie naszych szkół 1%
podatku od dochodów za rok 2010, które wpłynęły na konto Fundacji w 2011r. Kwoty wykazane obok,
zostały przekazane szkołom.
Zaciągnięte kredyty na rozbudowę zarówno
Gdańskich Szkół Autonomicznych i Sopockich Szkół Autonomicznych ograniczają nasze możliwości
w zakresie rozwoju bazy pomocy dydaktycznych.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby,
a w szczególności rodziców uczniów szkół Fundacji
do przekazywania szkołom za pośrednictwem Gdańskiej Fundacji Oświatowej 1% podatku dochodowego za rok 2011. Kwoty te są dla nas
bardzo ważne, gdyż pozwalają nam realizować działania, których nie moglibyśmy planować ze względu na ograniczenia finansowe.

Każda ze Szkół zaciągnęła kredyt dla rozbudowy swojej siedziby, a ich spłata uszczupla środki na bieżące funkcjonowanie szkół, a w szczególności zmniejsza możliwości zakupu pomocy dydaktycznych.

W 2012 roku chcielibyśmy przeznaczyć kwoty uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego:
1. W Sopockich Szkołach Autonomicznych – na zakup pomocy dydaktycznych;
2. W Gdańskich Szkołach Autonomicznych – zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na dalszy rozwój:

  • Funduszu wspierania uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych, którzy znajdą sie w trudnej sytuacji finansowej,
  • Funduszu stypendialnego dla nowoprzyjmowanych, wybitnie zdolnych uczniów, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
  • Funduszu pomocy dydaktycznych.

Wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie nam 1% podatku serdecznie dziękuję.


Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej