1 procent podatku w 2014 roku
  Rok Kwota przekazana z tyt. 1% podatku
  2007 13 038,58 zł
  2008 37 877,56 zł
  2009 30 416,60 zł
  2010 33 342,60 z tego wg wskazań rodziców:
19 086,05 zł dla SSA
14 256,35 zł dla GSA
  2011 39 117,40 z tego:
13 405,40 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
10 410,70 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
1 770,40 zł dla GFO (wg wskazań ofiarodawców)
13 530,90 zł (bez wskazania ofiarodawców)
  2012 42 352,60 z tego:
13 873,50 zł SSA
26 766,40 zł GSA
1 712,70 zł GFO
 201350 219,70 zł z tego:
21 040,30 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
12 301,80 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
846,30 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
3 346,20 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
12 685,10 zł  (bez wskazania ofiarodawców)
 201447 796,00 zł z tego:
19 669,94 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
23 012,18 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
3 940,44 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
1 173,44 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
Serdecznie dziękuję za wsparcie naszych szkół 1% podatku od dochodów za rok 2014, które wpłynęły na konto Fundacji. Kwoty wykazane obok, zostały przekazane szkołom. Zaciągnięte kredyty na rozbudowę zarówno Gdańskich Szkół Autonomicznych i Sopockich Szkół Autonomicznych ograniczają nasze możliwości w zakresie rozwoju bazy pomocy dydaktycznych.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, a w szczególności rodziców uczniów szkół Fundacji do przekazywania szkołom za pośrednictwem Gdańskiej Fundacji Oświatowej 1% podatku dochodowego za rok 2014. Kwoty te są dla nas  bardzo ważne, gdyż pozwalają nam realizować działania, których nie moglibyśmy planować ze względu na ograniczenia finansowe.


Wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie nam 1% podatku serdecznie dziękuję.

 

Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej