1 procent podatku w 2016 roku
  Rok Kwota przekazana z tyt. 1% podatku
  2011
39 117,40 z tego:
13 405,40 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
10 410,70 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
1 770,40 zł dla GFO (wg wskazań ofiarodawców)
13 530,90 zł (bez wskazania ofiarodawców)
  2012 42 352,60 z tego:
13 873,50 zł SSA
26 766,40 zł GSA
1 712,70 zł GFO
  2013 50 219,70 zł z tego:
21 040,30 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
12 301,80 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
846,30 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
3 346,20 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
12 685,10 zł  (bez wskazania ofiarodawców)
  2014 47 796,00 zł z tego:
19 669,94 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
23 012,18 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
3 940,44 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
1 173,44 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
  2015 51 424,69 zł z tego:
10 997,23 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
38 788,30 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
     841,25 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
     797,91 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
  2016 50 748,70 zł z tego:
  8 446,60 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
30 606,70 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
11 695,40 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
Serdecznie dziękuję za wsparcie naszych szkół 1% podatku od dochodów za rok 2015, które wpłynęły na konto Fundacji w 2016 r. Kwoty wykazane obok, zostały przekazane szkołom.

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, a w szczególności rodziców uczniów szkół Fundacji do przekazywania szkołom za pośrednictwem Gdańskiej Fundacji Oświatowej 1% podatku dochodowego za rok 2016. Kwoty te są dla nas  bardzo ważne, gdyż pozwalają nam realizować działania, których nie moglibyśmy planować ze względu na ograniczenia finansowe.


Wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie nam 1% podatku serdecznie dziękuję.

 

Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej