1 procent podatku w 2017 roku

Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, a w szczególności rodziców uczniów szkół Fundacji do przekazywania szkołom za pośrednictwem Gdańskiej Fundacji Oświatowej 1% podatku dochodowego za rok 2016. Kwoty te są dla nas bardzo ważne, gdyż pozwalają nam realizować działania, których nie moglibyśmy planować ze względu na ograniczenia finansowe. Zaciągnięte kredyty na rozbudowę zarówno Gdańskich Szkół Autonomicznych i Sopockich Szkół Autonomicznych oraz duże nakłady inwestycyjne na rewitalizację siedziby International School of Gdansk ograniczają nasze możliwości w zakresie rozwoju bazy pomocy dydaktycznych. Pozyskanie funduszy przez szkoły z 1% umożliwią nam niższy wzrost czesnego w roku szkolnym 2017/2018 przy zachowaniu finansowania niezbędnego rozwoju poszczególnych szkół i przedszkola.

 W 2017 roku chcielibyśmy przeznaczyć kwoty uzyskane z tytułu 1% podatku dochodowego za rok 2016 na:


w Gdańskich Szkołach Autonomicznych:
•    fundusz wspierania uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej;
•    fundusz stypendialny dla wybitnie zdolnych uczniów Gdańskich Szkół Autonomicznych;
•    doposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych.


w Sopockich Szkołach Autonomicznych
•    wsparcie uczniów zdolnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej;
•    wsparcie finansowe projektów artystycznych.


w International School of Gdansk

•    doposażenie sal International Preschool of Gdansk/ Międzinarodowego przedszkola w Gdańsku w sprzęt multimedialny;
•    doposażenie pracowni szkolnych.
 
 Wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie nam 1% podatku serdecznie dziękuję.

Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej