1 procent podatku w 2017 roku
  Rok Kwota przekazana z tyt. 1% podatku
  2015 51 424,69 zł z tego:
10 997,23 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
38 788,30 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
     841,25 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
     797,91 zł dla GFO  (wg wskazań ofiarodawców)
  2016 50 748,70 zł z tego:
  8 446,60 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
30 606,70 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
11 695,40 zł dla ISG  (wg wskazań ofiarodawców)
  2017 38 533,20 zł z tego:
  4 226,60 zł dla SSA (wg wskazań ofiarodawców)
  22 896,40 zł dla GSA (wg wskazań ofiarodawców)
  11 410,20 zł dla ISG (wg wskazań ofiarodawców)
Serdecznie dziękuję za wsparcie naszych szkół 1% podatku od dochodów za rok 2016, które wpłynęły na konto Fundacji w 2017r. Wykazane kwoty zostały przekazane szkołom.
Serdecznie zapraszam wszystkie osoby, a w szczególności rodziców uczniów szkół Fundacji do przekazywania szkołom za pośrednictwem Gdańskiej Fundacji Oświatowej 1% podatku dochodowego za rok 2017. Kwoty te są dla nas  bardzo ważne, gdyż pozwalają nam realizować działania, których nie moglibyśmy planować ze względu na ograniczenia finansowe.
 
Wszystkim osobom, które zdecydują się na przekazanie nam 1% podatku serdecznie dziękuję.

 

Bożena Pawlak/Prezes Zarządu Gdańskiej Fundacji Oświatowej